Các Bước Bảo Dưỡng Xe SH tại Sài Gòn Độ Xe

Các Bước Bảo Dưỡng Xe SH tại Sài Gòn Độ Xe

Conbo bảo dưỡng #500k

- Vệ sinh tay phanh, tay ga.


- Vệ sinh chế, sục kim phun.
- Vệ sinh bưởng côn, lọc gió.


- Kiểm tra bạc đạn, phớt.
- Kiểm tra, vệ sinh má phanh trước sau.


- Kiểm tra căn chỉnh cổ phốt ( nếu có ).
- Kiểm tra, đọc lỗi, xoá lỗi bằng máy ECM chuyên dụng.
- Vệ sinh khung sườn, đường dây điện.